psychologenpraktijkburo boersema

BEHANDELING

Werkwijze

"Henk, heel hartelijk dank voor de inzicht gevende en inspirerende gesprekken. Ik heb erg veel aan je gehad. Daarnaast mag ik jou ook erg als persoon en ik heb op zijn tijd ook erg gelachen." (T.B. te B.)

Ik hanteer verschillende therapievormen, zoals cognitieve gedragstherapie, directieve therapie en systeemtherapie. Van u wordt verwacht, dat u zelf actief deelneemt aan de behandeling. U krijgt daarom ook (huiswerk)opdrachten mee. Ik probeer vooral in het heden te werken, maar ga als het nodig is ook de diepte in. Belangrijk is, dat u inzicht krijgt in bepaalde ongezonde gedrags- en gedachtenpatronen en u juist meer bewust wordt van uw gezonde mogelijkheden. Bij relatieproblemen zal de wijze van communiceren natuurlijk een belangrijk onderwerp van gesprek zijn.

Intake

Om bij ons onder behandeling te komen heeft u een verwijsbrief van uw (huis)arts nodig. Nadat u zich aangemeld heeft (dit kan telefonisch of via het kopje "Aanmelden" op deze site) zal een afspraak volgen voor uw intake. Deze kan 1 à 2 sessies in beslag nemen, waarvan de eerste gratis is. Zodra er voldoende duidelijk is over uw problemen of klachten zal de behandeling van start gaan. De duur van de behandeling verschilt per persoon. In sommige gevallen zal voorgesteld worden om ook uw ouders, partner, of kinderen bij de behandeling te betrekken.

Beroepscode

Ik ben lid van het NIP en houd me aan de beroepscode van het NIP. Hierin zijn beroepsethische regels vastgelegd, waar de psycholoog zich aan dient te houden.

Meest voorkomende klachten/problemen

Bij verschillende klachten passen verschillende behandelingen. Let wel dat onderstaande lijst slechts een indicatie is van mogelijke problemen.

"Het is al weer een hele poos geleden dat ik voor gesprekken bij je kwam. Ik kan je zeggen dat ik er nog steeds baat bij heb, dat het sindsdien vrijwel steeds goed gaat met slechts af en toe een kleiner dipje. Ik stuur je even een berichtje omdat ik binnenkort alsnog de stap ga zetten: volgende week start ik de opleiding, en dat die knoop alsnog wordt doorgehakt is mede te danken aan jouw hulp. Dus bij deze nogmaals bedankt. Dat is denk ik ook weer een opsteker. Psychologische hulp heeft ook positieve resultaten op langere termijn." (D.V. te G.)
 • Sociale problemen:
 • Sociale angst
 • Verlegenheid
 • Depressieve klachten:
 • Somberheid
 • Piekeren
 • Eenzaamheid
 • (Trauma)verwerking
 • Eet- of slaapproblemen
 • Problemen door angst:
 • Dwanggedachten en -handelingen
 • Fobieen
 • Problemen rond identiteit:
 • Identiteitsproblemen
 • Problemen met levensvragen
 • Problemen met grenzen stellen
 • Relationele problemen:
 • Relatieproblemen
 • Sexuele problemen
 • Gezinsproblemen
 • Werkgerelateerd:
 • Problemen met/op werk
 • Studieproblemen
 • Stress
 • Overspannenheid
 • Burnout
 • Overige klachten:
 • Lichamelijke klachten zonder duidelijke medische oorzaak

Buro Boersema Psychologenpraktijk
Groenestraat 62, 8012 VM Zwolle, Telefoon: 038-3334619 of 06-40825179
Email: buroboersema.sinds1984@gmail.com
Back to Top